o kniháchinfo
Bibliotipy a knižné novinky

NAJČASTEJŠIE KĽÚČOVÉ SLOVÁ

banner
Vybrané tlačové správy

Vtipná obdoba jednej politickej frašky

Mnohí odporcovia Brexitu označovali proces vystúpenia z Európskej únie za kafkovsky absurdný a týmto motívom sa inšpiroval aj Ian McEwan v novom románe Šváb, ktorého základná premisa vychádza z Kafkovho románu Premena. Naznačuje to už jeho prvá veta: „Keď sa Jim Sams, šikovný, no rozhodne nie veľmi inteligentný tvor, prebudil z nepokojných snov, zistil, že sa premenil na akúsi gigantickú obludu.” Román, ktorý práve vychádza v edícii MM Vydavateľstva Slovart, do slovenčiny preložil Otto Havrila.

Čítaj viac