Nevedomosť

Nevedomosť

Nevedomosť je druhým románom Milana Kunderu, ktorý do slovenčiny preložila Elena Flašková. Hlavnou témou je túžba po domove.

a príklade dvoch českých emigrantov Ireny a Jozefa, Kundera skúma možnosti návratu do rodnej krajiny po rokoch strávených v zahraničí. Ich situáciu prirovnáva k mýtickému putovaniu Odyssea do rodnej Ithaky. Bola Odysseovým životom Ithaka alebo jeho putovanie? Kundera sa, ako to uňho poznáme, púšťa do esejistických úvah, ktoré sa prelínajú celým príbehom. Konfrontuje ľudskú neschopnosť zdieľať myšlienky, neschopnosť komunikovať vôbec, z čoho plynie nepochopenie a odsúdenie k nevedomosti. Nevedomosť je ďalším autorovým príspevkom do reflexie literatúry aj autentického prežívania sveta okolo nás.


Nevedomosť Obálka knihy
Nevedomosť
Milan Kundera
Vydavateľ: Artforum, 2021
Formát: kniha
Prekladateľ: Elena Flašková
Originálny názov: L'Ignorance
Pôvodný vydavateľ: Gallimard, 2003
ISBN: 978-80-815-0339-9
 

Artforum (kniha)Martinus (kniha)

Odkazy knihkupectiev môžu smerovať aj na iné vydanie titulu


Historicky prvé vydanie prvé románu bolo v španielčine. Pod názvom La Ignorancia ho v roku 2000 vydalo barcelonske Tusquets Editores.