o kniháchinfo
Bibliotipy a knižné novinky

test

[vsrp vsrp_id=’0′ class=”]

+++++

Štartuje nakrúcanie záverečnej časti mimoriadne úspešnej minisérie Mária Terézia

RTVS v spolupráci s Českou televíziou, rakúskou ORF a spoločnosťami Beta film Mníchov a Maya Production Praha odštartuje už v sobotu 10. apríla prvý filmovací deň nakrúcania záverečnej časti divácky mimoriadne úspešnej medzinárodnej koprodukčnej televíznej série Mária Terézia.

Finálová piata časť série sa od záveru naposledy odvysielanej štvrtej časti posunie v čase. Odohráva sa o 15 rokov neskôr. Dej zobrazí plány Márie Terézie so svojimi deťmi, prostredníctvom ktorých plánuje rozšírenie vplyvu Habsburskej rodiny na celú Európu. Na pozadí historických udalostí nebudú ani tentokrát v príbehu chýbať  emócie – láska, smútok aj intrigy v podaní množstva známych slovenských, českých a rakúskych hercov oblečených vo fascinujúcich dobových kostýmoch a zasadených vo výpravnom historickom prostredí. Kvôli niekoľkoročnému posunu v čase a v príbehu bude musieť pri nakrúcaní záverečnej časti veľká časť hercov podstúpiť každý deň náročné maskérske úpravy.

Zo slovenských hereckých hviezd si v záverečnej časti opäť zahrajú Táňa Pauhofová v úlohe grófky Elise Fritzovej či Peter Kočiš v úlohe grófa Taroucu, poradcu a dôverníka Márie Terézie. V nových hlavných postavách sa predstavia aj Maroš Kramár ako Adam František Kollár, vychovávateľ detí Márie Terézie a Františka Štefana a Jana Kvantíková ako Isabella Parmská. Vo finálovej časti nastane už po tretíkrát zmena aj v hlavnej úlohe hereckej predstaviteľky Márie Terézie. Tentokrát sa tejto úlohy zhostí rakúska herečka – Ursula Strauss, známa predovšetkým v nemecky hovoriacich krajinách.

Na realizácii finálovej časti Márie Terézie sa podieľajú aj slovenskí tvorcovia. Diváci budú môcť vidieť prácu kostýmového výtvarníka Jána Kocmana, ktorý je ocenený Českým levom za Máriu Teréziu II., ale aj Slnkom v sieti za návrhy kostýmov k filmom Čiara, Agáva či Collette. Hlavným kameramanom bude Tomáš Juríček, ktorý je držiteľom ocenenia Český  lev za najlepšiu kameru za film Amnestie a cenou Slnko v sieti za filmy Amnestie a Kandidát. Úlohu vedúceho produkcie na seba berie Branko Jehlár, ktorý spolupracoval na televíznych a filmových projektoch The Peacemaker, Gladiator, Za nepriateľskou líniou, Henrich IV. či The same Sky. Súčasťou tímu medzinárodného výrobného štábu budú aj ďalší slovenskí členovia.

Réžiu má opäť na starosti významný svetový televízny režisér Róbert Dornhelm, ktorý sa podpísal aj pod televízne filmy a série Vojna a mier, Spartakus, Príbeh Anny Frankovej, Hotel Sacher a mnoho ďalších. Za RTVS sa na realizácii projektu podieľajú dramaturgička Veronika Gregušová a producent Vladimír Burianek.

Nakrúcanie záverečnej časti minisérie sa z dôvodu prísnych protipandemických opatrení bude realizovať  výhradne v  Českej republike, avšak  väčšinou v blízkosti slovenských hraníc, vo Valticiach, Miloticiach, Slavkove, ale aj v Kroměříži a v okolí Prahy.

RTVS spolupracovala na vývoji záverečnej  časti tejto úspešnej televíznej série viac ako dva roky. Prvé dva diely série Mária Terézia boli v roku 2018 nominované na európsku televíznu cenu EBU – Rose d´Or v Berlíne. Premiéru 3. a 4. časti odvysielala Jednotka RTVS počas Vianoc  roku 2019. Finále série Mária Terézia pripravuje RTVS do vysielania ako súčasť tohtoročnej vianočnej vysielacej štruktúry.

Divadelný ústav vydal zbierku divadelných hier slovenskej dramatičky Jany Bodnárovej

Divadelný ústav vydal vo svojej edícii Slovenská dráma výber z divadelných hier slovenskej dramatičky Jany Bodnárovej. Kniha s názvom Dievča z morského dna. Hry je už dostupná v sieti slovenských kníhkupectiev, ako aj v IC Prospero na Jakubovom nám. 12.

Na Slovensku i v zahraničí uznávaná poetka, dramatička, prozaička a videoperformerka Jana Bodnárová je autorkou hier, televíznych scenárov              a troch desiatok prozaických i básnických kníh pre dospelých aj pre deti a mládež. Medzeru     v bibliografii spisovateľky vyplnil Divadelný ústav reprezentatívnym výberom z jej dramatickej tvorby vo svojej edícii Slovenská dráma. Okrem titulnej hry Dievča z morského dna (2008) sú do publikácie zaradené texty Spiace mesto (1987), Kozoroh (1988), Nohy (1988), Lampiónový sprievod (2002), Snežný vrchol (2012, druhá cena v súťaži DRÁMA) a Kolísky (2012). Kniha bola pripravovaná k okrúhlemu životnému jubileu autorky, pretrvávajúca pandémia však jej vydanie posunula takmer o rok.

Nielen divadelné hry, ale aj rozhovor a štúdia o autorke

Súčasťou knihy je rozsiahly rozhovor spisovateľky a filozofky Etely Farkašovej s autorkou a štúdia o Jane Bodnárovej ako dramatičke z pera literárnej vedkyne, pedagogičky na FiF UK Dagmar Kročanovej. Oba príspevky približujú čitateľovi „svet na hranici, v medzipriestore, ženské teritórium i náš subjektívny, vnútorný čas“ (E. Farkašová) a jej neopakovateľnú minimalistickú poetiku náznakov, symbolov, zvuku, ticha a obrazu. Štúdia D. Kročanovej a rozhovor s E. Farkašovou, ktorá je autorke generačne bližšia, ponúkajú žánrovo odlišný, navzájom sa však doplňujúci prístup.

Stručne a presne píše o širšom kontexte i jednotlivých hrách zaradených do tohto výberu Dagmar Kročanová vo svojej štúdii Slová a telá v časopriestore. Dielo Jany Bodnárovej sa podľa jej slov vyznačuje kultivovanosťou, artistnosťou, erudíciou aj citlivosťou, spontaneitou, kreativitou, prepája zámernosť a zmysel pre formu s vnímavosťou voči iracionalite a amorfnosti. Bodnárovú zaraďuje medzi výrazné súčasné slovenské spisovateľky, ktoré „sa po roku 1989 presadili v hľadaní nového dramatického a divadelného tvaru, často so zohľadnením skúseností experimentálnych, autorských či štúdiových divadiel (…) kombinovaním heterogénnych výrazových prostriedkov, štýlov a médií, čo korešpondovalo s estetikou postmoderny, prípadne postdramatického divadla.“

Osobnejší a intímnejší pohľad prináša rozhovor Etely Farkašovej s autorkou. Jana Bodnárová v ňom o svojej tvorbe hovorí: „(…) indivíduum naozaj veľmi často zobrazujem cez ženské postavy. Krehkosť človeka, jeho ovládateľnosť manipuláciou v rôznych časových a sociopolitických štruktúrach, ale i v intímnom živote. I tebou spomínaná ostrakizácia, vytlačenie na okraj, inakosť. V samej podstate teda vnútorná osamelosť, úzkosť, čosi ako nezreteľné ohrozenie. Toto považujem za kľúčové jadro v mojom písaní vôbec. Isteže sa           s postavami do istej miery identifikujem, empaticky do nich vciťujem, a ak ide konkrétne         o ženské postavy, sú mojimi vnútornými sestrami, kým text píšem. Ale zároveň ich z nadhľadu pozorujem.“

Tvorbu Jany Bodnárovej faktograficko-chronologicky dopĺňa v tejto knihe výberová bibliografia jej kompletného diela a súpis inscenácií podľa jej textov.

Grafický návrh a zalomenie: Nora Nosterská
Počet strán: 240
ISBN 978-80-8190-065-5

Viac informácií: webová stránka Divadelného ústavu.

 

Pätnástym víťazom súťaže EY Podnikateľ roka sa stal Michal Meško zo spoločnosti Martinus

Michal Meško zo spoločnosti Martinus, s.r.o. bol v stredu večer na slávnostnom ceremoniáli, ktorý sa po prvýkrát v histórii súťaže konal virtuálne, vyhlásený za EY Podnikateľ roka 2020 Slovenskej republiky. Titul EY Technologický podnikateľ roka 2020 získal Martin Bujňák, spoluzakladateľ spoločnosti Capturing Reality s.r.o. Titul EY Začínajúci podnikateľ roka 2020 získala Jana Kurilaková za spoločnosť KURA Collection s.r.o.

Záštitu nad súťažou EY Podnikateľ roka 2020 prevzala prezidentka Slovenskej republiky.

Získať toto ocenenie je pre mňa obrovská česť, no v prvom rade patrí všetkým, ktorých na pódiách a obálkach zvyčajne nevidno: rodine, Martinusákom, po boku ktorých môžem už desiatky rokov písať tento príbeh, aj čitateľom, ktorí ho stále čítajú,hovorí Michal Meško, zo spoločnosti Martinus, s.r.o. a čerstvý víťaz súťaže EY Podnikateľ roka a dodáva „V roku, ako bol minulý, ide môj obdiv všetkým, ktorí pomáhali udržať krajinu nad vodou – vrátane podnikateľov, ktorí sa svojou prácou snažia urobiť krajinu a svet okolo seba kúsok lepšími.“

 „Poslaním tejto súťaže je nielen vzdať uznanie úspešným podnikateľom, ale aj informovať verejnosť o inšpiratívnych podnikateľských príbehoch. Činnosť a aktivity slovenských podnikateľov často presahujú hranice našej republiky a mali by sme byť na nich právom hrdí,“ hovorí Marián Bíž, vedúci partner EY v Slovenskej republike a dodáva „Držiteľ titulu EY Podnikateľ roka Slovenskej republiky bude reprezentovať našu krajinu na svetovom finále súťaže. Verím, že podnikateľský príbeh Michala Meška, čerstvého držiteľa titulu EY Podnikateľ roka 2020, osloví medzinárodnú porotu tak, ako oslovil nás.“

Z viac ako sto prijatých nominácií sa tento rok do súťaže kvalifikovalo dvadsaťdeväť podnikateľských osobností. Pätnásťčlenná porota súťaže hodnotila uchádzačov podľa medzinárodných kritérií: podnikateľský duch, inovácie, čestnosť a poctivosť/osobný vplyv, finančné výsledky, strategická orientácia, celoštátny/globálny dosah.

„Michal Meško už dlhodobo reprezentuje podnikateľa, ktorý je autentický a robí nám podnikateľom naozaj dobré meno. Mladý človek, ktorý poctivou prácou vybudoval veľkú firmu. Neustále sa rozvíja, vzdeláva a kráča vlastnou cestou. Vytvára podmienky pre dlhodobo udržateľné podnikanie, ktoré je nie len o ňom. Je založené na osobnostiach všetkých jeho spolupracovníkov. S vášňou robí to čo ho baví. Tým inšpiruje a poháňa dopredu nielen seba, ale aj druhých,“  hovorí Juraj Habovštiak, predseda poroty a držiteľ titulu EY Podnikateľ roka 2019, a rozhodnutie poroty komentuje takto: „Je to podnikateľ, manažér a líder, ktorý sa pustil po neľahkej ceste inovácií a zmien. Výsledok je ten, že keď prídete do Martinusu, alebo ak si tam niečo objednáte, dostanete aj niečo navyše, čo nečakáte. Niečo pekné, čo Vám okrem vytúženej knihy prinesie aj ďalšie potešenie. Je to príklad toho, že ak vytvoríte dobré vzťahy medzi zamestnancami firmy, tak tieto sa prenesú aj na zákazníkov a pozitívne ovplyvňujú celú našu spoločnosť.“

„Účasť v porote mi len potvrdila, že na Slovensku existuje mnoho podnikateľov a podnikateliek, ktorí sa zameriavajú na dlhodobý úspech, nie krátkodobý profit. Nesústreďujú sa len na čísla, financie, ale na udržateľnosť. Všetci prihlásení a nominovaní majú za sebou inšpiratívny príbeh, a zároveň sú schopní reagovať na súčasnú zvýšenú dynamiku zmien. Práve to je esenciou úspechu v podnikaní, pretože len príbeh nestačí. V mojich očiach sú preto všetci víťazmi, lebo sa rozvíjajú ďalej. Verím, že to vidia podobne a táto súťaž je pre nich formou motivácie, ako posúvať svoje podnikanie dopredu. Pretože to je presne dôvod, prečo sme sa stali partnermi tejto súťaže,“ dodáva Norbert Hovančák, člen predstavenstva zodpovedný za firemné bankovníctvo a finančné trhy v Slovenskej sporiteľni, ktorá je exkluzívnym partnerom súťaže.

Profil držiteľa titulu EY Podnikateľ roka 2020

Micha Meško

Martinus, s.r.o.

Martinus vznikol v roku 1990 ako jedno z prvých súkromných kníhkupectiev v Československu, ktoré vybudovali bratia Miroslav a Jozef Santusovci. V roku 2000 sa k nim pridaj aj Michal Meško a spoločne aktivity rozšírili aj o e-shop. Dnes je Martinus najväčším internetovým kníhkupectvom a druhým najväčším predajcom kníh na Slovensku celkovo, pričom zároveň prevádzkuje sieť 12 kamenných kníhkupectiev a kaviarní po celej krajine. Za tento čas spojil vyše milión čitateľov s viac ako 20 miliónmi kníh.

Finalistami súťaže EY Podnikateľ roka 2020 sa okrem víťaza stali:

  • Zoltán Berghauer, Compass Europe, s.r.o.
  • Jaroslav Chrapko, Dedoles, s.r.o.
  • Dmytro Borodavka, EU Poultry s.r.o.
  • Dalibor Cicman, GymBeam s.r.o.
  • Peter Hrbáčik, itrinity, s.r.o.

Titul EY Technologický podnikateľ roka 2020 získal Martin Bujňák, spoluzakladateľ spoločnosti Capturing Reality s.r.o.

Titul EY Začínajúci podnikateľ roka 2020, určený pre podnikateľov, ktorých firmy fungujú na trhu minimálne dva a nie viac ako päť rokov, získala Jana Kurilaková a spoločnosť KURA collection s.r.o.

Partneri súťaže EY Podnikateľ roka 2020

Exkluzívnym partnerom súťaže je Slovenská sporiteľňa, generálnymi partnermi sú spoločnosť Corwin a SAP. Partnerom súťaže je spoločnosť Slovanet a značka škótskej whisky Chivas Regal. Automobilovým partnerom súťaže je BMW a imidž partnerom Marco Mirelli. Mediálnymi partnermi sú denníky Hospodárske noviny a SME, týždenník TREND, mesačník Forbes, Rozhlas a televízia Slovenska a Rádio Slovensko, televízia TA3 a portál startitup.sk.

O súťaži EY Podnikateľ roka

EY Podnikateľ roka je najprestížnejšia svetová súťaž podnikateľov, ktorá vzdáva hold výnimočným osobnostiam.

Jej cieľom je ukázať verejnosti vynikajúce osobné príklady na poli podnikania, ktoré môžu byť vzorom pre mladých, začínajúcich podnikateľov. Súťaž EY Podnikateľ roka je koncipovaná ako medzinárodná, preto sú kritériá, podľa ktorých sa posudzujú jednotliví účastníci, v každej krajine porovnateľné. V súčasnosti sa ako jediná svetovo uznávaná súťaž svojho druhu pravidelne vyhlasuje v 60 krajinách na šiestich kontinentoch. Podrobnejšie informácie nájdete na www.eypodnikatelroka.sk

O EY

EY je významným celosvetovým poskytovateľom odborných poradenských služieb v oblasti auditu, daní, transakčného a podnikového poradenstva. Znalosť problematiky a kvalita služieb, ktoré poskytujeme, prispievajú k posilňovaniu dôvery v kapitálové trhy a v ekonomiky celého sveta. Výnimočný ľudský a odborný potenciál nám umožňuje hrať významnú úlohu pri vytváraní lepšieho prostredia pre našich zamestnancov, klientov aj pre širšiu spoločnosť.

Názov EY označuje celosvetovú organizáciu a môže zahŕňať jednu alebo viac členských firiem Ernst & Young Global Limited, pričom každá je samostatná právnická osoba. Ernst & Young Global Limited, britská spoločnosť s ručením obmedzeným, neposkytuje služby klientom. Podrobnejšie informácie o našej organizácii nájdete na našej webovej stránke www.ey.com/sk.

Vychází druhá kniha Matěje Dadáka Muž bez jazyka

Oblíbený herec, scenárista a spisovatel Matěj Dadák vydává svou druhou knihu. Stejně jako jeho debut Horowitz, za nějž byl nominován na cenu Magnesia Litera za objev roku, se i Muž bez jazyka odehrává ve spisovatelském prostředí a je hlavně o hledání sebe sama. „Hlavní hrdina Arnošt si prostě lže do kapsy. Nejen o svém psaní, ale taky o svých vztazích, rodině a o tom, jak se ke svým blízkým chová,“ říká Matěj Dadák. Zároveň přiznává, že mezi řádky píše hlavně o úzkosti z konce starého světa.

Bez konce objíždí autorská čtení se svou prvotinou a mlží o reálném životě, v němž už roky nic nenapsal. Ne, Arnošt Doubek už dávno není mladý nadějný autor. Se šarmem sobě vlastním to ale dokáže před lidmi dobře předstírat — a lhát umí i sám sobě. Jde to však pořád hůř a hůř. A pak, při jedné návštěvě rodného města, se pravda začne až nesnesitelně drát na světlo. A když Arnošt selhává jako autor, pomohou jeho hrdinové.

„V Muži bez jazyka používám er-formu. Vyhovuje mi ta variabilita odstupu od postavy s možností dostat se poměrně hluboko. Považuju to za šťastné rozhodnutí, stejně jako oproštění se od retrospektiv, jak je známe z filmů — skočíme do situace řekněme dvacet let zpátky, postavy ožijí a vedou dialog —, ne, takhle přesně jsem to psát nechtěl. Moje retrospektivy jsou takové dost detailní vzpomínkové mapy, výpis z emocionální paměti té které postavy — věřím, že to funguje stejně dobře a snad se to i dobře čte,“ popisuje autor knihy Matěj Dadák.

Jeho první kniha Horowitz, experiment zachycující proměny dvacátého století, vyšla před více než deseti lety. Ale ani pak Matěj Dadák nezahálel.

„Pořád jsem se honil za nějakými náměty a scénáři, jako když člověk ztroskotá na opuštěném ostrově a chaoticky přebíhá přes kopec z jedné strany na druhou, protože netuší, odkud připluje loď. Jednoho dne jsem to prostě riskl, zůstal na místě a objevil se Muž bez jazyka. No a přibyli taky dva synové, což není málo,“ říká herec, který je členem Činoherního klubu v Praze a scenáristou, podle jehož scénářů vznikly televizní filmy Cizí příběh a Trojí život.

Diváci se s ním navíc mohli seznámit třeba i v seriálu Policie Modrava, kde ztvárnil podporučíka Josefa Vítka.

Spojení herce, scenáristy a spisovatele je podle něj ideální kombinací.

„Herectví mě živí a umožňuje mi tak být i spisovatelem. Navíc si tato konjunkce vzájemně vypomáhá — herec se chtě nechtě díky těm příšerným textům, které někdy dostane, naučí stavět dialogy, což se při psaní dost hodí. A spisovatel zase může čerpat z emocionální paměti, s níž pracuje herec, a tím propojit vlastní traumata, zážitky a tužby s okolnostmi, ve kterých jedná jeho postava,“ dodává.

Literárna Senica Ladislava Novomeského vstupuje do 35. ročníka

Literárna Senica Ladislava Novomeského, celoslovenská autorská súťaž v poézii a próze, oslovuje už viac ako 30 rokov záujemcov o literárnu tvorbu. Ponúka príležitosť konfrontovať prvé literárne pokusy s názormi odbornej poroty, ktorú zastrešuje Literárne informačné centrum Bratislava a ktorú tvoria renomovaní literáti. Vyhlasovateľmi súťaže sú tradične Trnavský samosprávny kraj, Záhorská knižnica v Senici, Mesto Senica, Literárne informačné centrum Bratislava a Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava.

Minulý ročník sa niesol v znamení zmien. Jednak zo strany organizátorov, jednak ako prirodzená reakcia na aktuálnu situáciu. „Náš cieľ však zostáva rovnaký: chceme, aby súťaž LSLN spájala dlhoročnú tradíciu a bohaté skúsenosti, no napriek tomu zostala mladá a príťažlivá i pre nastupujúce generácie,“ uvádza Silvia Sameková, riaditeľka Záhorskej knižnice. Zmeny, ktoré iniciovali sami organizátori, sa podľa jej slov jednoznačne osvedčili a zostávajú v platnosti i pre práve vyhlásený XXXV. ročník. Konkrétne ide o prihlasovanie formou elektronickej prihlášky, anonymné posudzovanie súťažných príspevkov porotou a posun uzávierky na 15. septembra 2021.

„Vzhľadom na situáciu nebolo v minulom ročníku možné uskutočniť slávnostné vyhodnotenie laureátov a hodnotiace semináre ako osobné stretnutie účastníkov, porotcov, organizátorov a verejnosti. Podarilo sa nám však úspešne preniesť aktivity, ktoré každý ročník LSLN uzatvárajú, do virtuálneho priestoru. Vzhľadom na neistú prognózu počítame s  online vyhodnotením i pri tomto ročníku,“ vysvetľuje riaditeľka Záhorskej knižnice.

Do zatiaľ posledného ročníka súťaže sa zapojilo  118 autorov, ktorí zaslali 273 prác. Všetky informácie potrebné na prihlásenie do XXXV. ročníka súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2021 nájdu záujemci na webe www.zahorskakniznica.eu, v hlavnom menu odkaz Projekty.